Kondiční střelby

Kulová střeliště - pro veřejnost Broková střeliště - trénink SSK / mládež /