Ceník služeb

Pronájem stanoviště – kulová střelnice
(cena zahrnuje 2 ks pistolových mezinárodních terčů 50/20)

 • 200,- Kč / 1 osoba s platným ZP / 1 hodina – v provozní době
 • 250,- Kč / 1 osoba s platným ZP / 1 hodina – mimo provozní dobu
 • 300,- Kč / 1 hodina – střelba s instruktorem (pro osoby bez zbrojního průkazu)

Pronájem střelnice pro skupinu

 • dle dohody

Střelba na běžící terč

 • dle dohody

Zkouška odborné způsobilosti

 • 1000,- Kč / 1 osoba
 • 600,- Kč – odměna pro zkušebního komisaře

Asfaltový terč vržený

 • 5 Kč / kus
 • skeet – střelba jednoho kola zahrnuje 25 asfaltových terčů, tj. 125 Kč / kolo
 • trap – střelba jednoho kola zahrnuje 25 asfaltových terčů, tj. 125 Kč / kolo

Příprava žadatelů na zkoušku odborné způsobilosti.

 1. Konzultace k obsahové náplni teoretické části zkoušky
 2. Konzultace k obsahové náplni praktické části zkoušky
  – Seznámení se s konstrukcí a funkcí zbraně.
  – Nácvik manipulace se zbraní. Praktické předvedení a osvojení dovedností a postupů požadovaných při zkoušce odborné způsobilosti.
 3. Ostrá střelba na terč s vyhodnocením výsledků.

Používané zbraně:

Pistole samonabíjecí CZ 75 B
Pistole samonabíjecí CZ 85
Pistole samonabíjecí CZ 83  JANE
Malorážka opakovací, model 1
Brokovnice dvojka, Bajkal MP-43E

Termín přípravy ke zkoušce a její rozsah je stanoven dle požadavků žadatele, po dohodě. Cena za hodinu je 300,- Kč + náklady na střelivo, zapůjčení zbraní, terče a ochranu sluchu (.22 LR – 5 Kč/rána, 9 mm Luger 10 Kč/rána, brokovnice – 10 Kč/rána).

Občerstvení

 • dle aktuálního ceníku