Klubový závod členů SSK 6.11.2021 (pistole)

SSK 0049 Vlašim
 Pořádá dne 6. 11. 2021
 Klubový závod : Pistole 
•          Ředitel závodu: Král Viktor
•          Hlavní rozhodčí: Chvátal Jiří
•          Pokladník: Horák Josef
•          Sbor rozhodčích: z řad SSK 0049 
•         
•          Druh soutěže: Klubový střelecký závod v mířené střelbě 2 x 15 ran + překvapení 
•          Závod je klubový + hosté a rodinní příslušníci za podmínky předložení platného zbrojního průkazu nebo občanského průkazu.
•          Přihlášky předem prostřednictvím e-mailu na adresu vikral@seznam.cz , případně telefonicky na čísle 603491884 a to do pátku 5.11.2021
•          Propozice:
•          Registrace na střelnici v den závodu bude umožněna dle množství účastníků. Závodníci budou zařazováni do směn podle rozhodnutí pořadatele. Prezentace: od 8.30 h do 9.30 h .
•          První výstřel: 9.45 h Povolené zbraně: Vlastní krátké zbraně – samonabíjecí pistole, revolvery na náboje služebního typu od ráže 7,62 mm výš. Zakázány jsou sportovní rukojeti s opěrkou dlaně, dále zbraně s optikou či obdobným zařízením. Pozorovací dalekohled je povolen.
•          Disciplíny: Střílí se 15+15 ran na 2x mezinárodní pistolový terč 50/20 ve vzdálenosti 25 metrů, v celkovém čase 18 minut. Střílí se vstoje bez opory, s úchopem oběma rukama nebo jednou rukou dle volby závodníka. Je povolený nástřel 3 rány za 3 minuty.
•          Hodnocení: Hodnoceni budou jednotlivci dle součtu bodů.
•          Rovnost bodů: Při rovnosti bodů ve všech případech rozhoduje větší počet zasažených desítek, dále větší počet zasažených centrů. 
•          Startovné: 100 Kč za osobu ( příspěvek do klubu)
•          Bezpečnost: 
•          Závodníci a diváci jsou povinni seznámit se s provozním řádem střelnice a dodržovat jej. Závodů se zúčastní na vlastní nebezpečí a přímo odpovídají za škody, které eventuálně způsobí svým jednáním. Pojištění pořadatel nezajišťuje. Brýle a chrániče sluchu jsou povinné pro všechny. Závodníci a diváci jsou povinni dodržovat případná platná hygienická nařízení a místní opatření.
•         
•          Vyhlášení výsledků: Bezprostředně po ukončení závodů
•          Covid opatření: 
• Na pořádání tohoto závodu se bude vztahovat Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. září 2021 – stručný výtah viz dále: …na akci se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které nesplňují podmínky stanovené v bodu I/16 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat; organizátorovi akce se nařizuje u osoby před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci. podmínky podle bodu I/16: a) negativní RT-PCR test ne starší než 7 dní, nebo b) negativní rychlý antigenní test (RAT) ne starší než 72 hodin, který provedl zdravotnický pracovník, nebo c) certifikátem doložené očkování, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo d) laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynulá doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní